Denne hjemmeside bruger cookies. Lær mere om cookies.
OK
Til toppen

Udvikling i Livsfærdigheder (UiL)

Baggrunden for hele projektet er folkeskolens dobbelte formål. Eleverne skal lære at læse, regne og have styr på andre skolefærdigheder (kognitive færdigheder). Men skolen har også et mere grundlæggende formål; at sørge for eleverne udvikler personlig og sociale færdigheder (non-kognitive færdigheder). Det kan også kaldes livsfærdigheder, der medvirker til at eleverne kan dannes som hele mennesker og samfundsborgere til “deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre”.NordicMetrics og en gruppe forskere har siden 2013 arbejdet på at udvikle UiL, som er et kompleks af personlige og sociale færdigheder (skalaer), som bl.a. folkeskolen skal være med til at udvikle. Skalaerne var klar til afprøvning i 2015 og i samarbejde med Københavns og Aarhus kommuner, otte skoler, deres ledere, lærere og elever, blev alle skalaerne afprøvet, revideret, genafprøvet justeret og endeligt afprøvet en sidste gang. Parallelt blev udviklet et it-baseret redskab – Udvikling i Livsfærdigheder (UiL). Dette redskab kan hjælpe læreren til at vurdere udviklingen i elevernes personlige og sociale færdigheder, med henblik på videre pædagogisk indsats. Den første lidt rå version af UiL har været lanceret og været i brug i 2017 og 2018 – og afprøvet af skoler i Aarhus kommune i løbet af 2018.

På grundlag af de hidtidige erfaringer er applikationen blevet videreudviklet og der blev arbejdet på at læggr sidste hånd på/kvalitetssikre en version 2.0 af UiL. Applikationen var planlagt til at være klar i BETA-udgave til lancering ultimo februar 2019. Desværre blev UiL inddraget i en unuanceret politisk debat om måling og de to initiativtagerkommuner valgte at lægge deres deltagelse i projektet på is – læs mere her: Debatindlæg i Skoleliv om UiL. Siden er skalaerne blevet brugt i forskellige forskningssammenhænge, men potentialet for pædagogisk anvendelse er uforandret meget stort.

UiL er designet til at give læreren viden om elevernes non-kognitive færdigheder og udviklingen heri, fx motivation, selvtillid, vedholdenhed, samarbejdsevne og empati, og dermed blive bedre i stand til at arbejde datainformeret med eleverne.

Disse livsfærdigheder er ifølge den nyeste viden mindst lige så vigtige som intelligens og fagligt niveau, ift. at give elevens mulighed for succes i livet – herunder i uddannelse og job.

Den 23. august 2017 afholdte vi et seminar om Udvikling i Livsfærdigheder. På denne side finder du programmet for seminaret med videopræsentationer og slides. Der er udviklet 19 skalaer som er blevet afprøvet grundigt i flere omgange. Metoden fremgår af lærervejledningen, der findes her

Se De 19 skalaer i UiL med beskrivelser af skalaerne og deres engelske navne. En række internationale og danske forskere (Guido Makransky, Jakob Wandall, Peter Creed, Michelle Holly og Simon Madsen) har analyseret resultaterne fra afprøvningen og skrevet en artikel herom (peer reviewed, i trykken):

Development and Validation of the UiL-Scales for measurement of Development in Life Skill, February 2019, Scandinavian Journal of Educational Research.

Her kan du læse mere om UiL (Udvikling i livsfærdigheder) – et nyt redskab til læreren.

Vi har også lavet en side med Ofte stillede spørgsmål om UiL samt et udkast til Informationsbrev fra skolen til forældre.

For yderligere information, ring eller skriv til:

Jakob Wandall (Wandall@NordicMetrics.com, tlf: 22998099)

Easysoftonic