Denne hjemmeside bruger cookies. Lær mere om cookies.
OK
Til toppen

Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune og NordicMetrics har indgået et samarbejde om brug af Beregneren og pædagogisk anvendelse af de nationale test.

De nationale test har siden januar 2015 givet tilbagemelding på elevernes faglige niveau ud fra bestemte faglige kriterier. Dette sker ved, at resultatvisningerne af de nationale test i læsning og matematik i tillæg til 5-trinsskalaen (Den såkaldte norm-skala: Klart over middel, over middel, middel, under middel og Klart under middel) indeholder kriteriebaserede tilbagemeldinger på en 6-trinsskala (Fremragende, Rigtigt god, God, Jævn, Mangelfuld & Ikke tiltrækkelig), som fortolkningsbidrag til oplysningerne om landsfordeling (percentilscorer). Kriterierne er fastlagt efter skøn af fagfolk i ministeriet. Disse kriteriegrænser fremgår i Beregneren. Som input i Beregneren bruges de normbaserede scorer. Baggrunden er, at Beregneren arbejder med percentil-scorer (1-100 skalaen), som kun fremgår af visningen af de normbaserede resultater på www.testogprøver.dk.

På denne hjemmeside finder du udgaverne af Beregneren til brug for nationale læse – og matematiktest, samt link til vejledningsmateriale (vejledningsmaterialet er under løbende opdatering).

Beregneren er tilpasset den nye visning af de normbaserede resultater i DNT.
(Nyudviklede versioner fra april 2018):

Skoleudgaven af Beregneren er også blevet tilpasset til det nye design. Bemærk at teksten i resultater i det nye layout i testsystemet er hvid (svært at se). Det kan man forebygge ved at vælge ”Indsæt som værdi” eller som “tekst” hvorved datoen også kommer korrekt ind (dette er ikke opdateret i videovejledningen).

Videovejledning til Skoleudgaven.

Vejledningsmateriale til brug af beregneren finder du her.

Easysoftonic