Denne hjemmeside bruger cookies. Lær mere om cookies.
OK
Til toppen

Vi samarbejder med

Nedenstående er eksempler på samarbejder/samarbejdspartnere (listen er ikke udtømmende)

Aalborg Kommune

Aalborg Kommune og NordicMetrics har indledt et samarbejde omkring pædagogisk og strategisk anvendelse af de nationale test. Der fokuseres på, hvordan systematisk anvendelse af testene kan øge lærere, skoleledere og kommunens viden om elevernes læring. Der blev gennemført en forsøgsordning med særlig fokus på læsning i skoleåret 2014/15. Efter evaluering heraf blev det besluttet, at fokus på læringsprogression (målt ved progressionen i de nationale test som målt i beregneren) skulle implementeres i den løbende dialog mellem forvaltning og skolerne.

Aarhus Kommune

NordicMetrics har for Aarhus Kommune gennemført et udviklingsprojekt, som skulle muliggøre måling af elevers læringsmæssige progression i matematik i hele skoleforløbet fra indskoling til og med 9. klasses afsluttende prøve (FP). Udviklingsprojektet skulle medføre A) at lærerne kunne fortolke og formidle elevens faglige tilvækst i matematik til både elev og forældre, B) at læringsprogressionen skulle dokumenteres grafisk gennem et enkelt og brugervenligt værktøj samt C) at der skulle etableres et faktuelt grundlag for en faglig, pædagogisk og strategisk dialog mellem lærer, skoleledelse og forvaltning om progression i matematik. Projektet blev gennemført i et tæt samarbejde med kommunens/skolernes medarbejdere med matematikfaglig ekspertindsigt. Midtvejs blev det af Undervisningsministeriet gjort klart, at der ville blive lanceret en DNT i matematik, 8 klasse, hvorfor projektet blev drejet over mod en udvidelse af Beregneren.

Columbia University/TC i samarbejde med ETS

Jakob Wandall holdte oplæg på konferencen “Educational Assessment, Accountability and Equity: Conversations on Validity around the World marts 2012 og bidrog med et kapitel til bogen Education, Testing, and Validity: A Nordic Comparative Perspective (Editor: Madhabi Chatterji, Teachers College, Columbia University) omkring validitet og anvendelse af test forskellige dele af verden med fokus på Norden.

Dansk Evalueringsselskab

På Dansk Evalueringsselskabs årskonference i 2014 deltog Jakob Wandall og Martin Kronika Fliess fra NordicMetrics med oplæg om Beregneren. Se slides fra oplægget på DES hjemmeside:

DR – Danmarks Radio

NordicMetrics har i samarbejde med Aalborg Kommune udviklet test, som anvendes i DR’s dokumentarserie om folkeskolereformen og progression ”Folkeskolen – Forfra”. Den første udsendelse blev sendt 7.oktober 2014, der vil yderligere blive vidst tre udsendelser i slutningen af skoleåret 2015. Læs udkast til artikel om testenes tilblivelse Udkast til artikel om progression

EVA – Danmarks Evalueringsinstitut

EVA og NordicMetrics har indledt et samarbejde med fokus på måling af progression i den danske folkeskole fra januar 2015. Det har bl.a. givet bidrag til beregningsgrundlaget for følgende rapport om effekten af skolelederuddannelse på sygefravær og elever progression.

Læsekonsulenter i Fyn, Syd- og Midtjylland (marts 2014) og på Sjælland (april 2015)

Oplæg om en mere systematisk og pædagogisk anvendelse af resultaterne af de nationale test og introduktion til Beregneren med fokus på læsekonsulenternes behov for viden på feltet.

 

Københavns Kommune

I 2012/13 udviklede NordicMetrics i samarbejde med Københavns Kommune Beregneren til de nationale læsetest. I 2014/15 udvikles, ligeledes i samarbejde med kommunen, Beregnere til de nationale test i matematik. NordicMetrics afholder løbende workshops for kommunens læsevejledere og dansklærere med fokus på principperne og mulighederne med Beregneren til læsning og i matematik. Udvidelsen af Matematik-beregneren da 8. klasse testen i matematik blev introduceret var et samarbejdsprojekt mellem København, Aarhus og NordicMetrics.

Labster

Jakob Wandall, NordicMetrics, bidrager i forbindelse med udvikling af måling af læring og adaptivitet i Labsters virtuelle laboratorier og er medforfatter på artiklen herom publiceret i tidskriftet Nature. Han var med til at skaffe et projekt en større bevilling fra Innovationsfonden.

Undervisningsministeriet

NordicMetrics og Epinion (som er i øvrigt er partner i NordicMetrics) løser sammen opgaven med at beregne omsætningstabeller til folkeskolens afsluttende prøver (i årene 2017-2019), således at det sikres at elever ligebedømmes fra år til år (samme præstation skal give samme karakter – uanset opgavernes sværhed).

MetaMetrics

NordicMetrics har et tæt samarbejde med det amerikanske selskab MetaMetrics https://www.metametricsinc.com/about-us/, som i de sidste 20 år har arbejdet og udviklet undervisningsmateriale. Virksomheden står bag udvikling af Lexile-skalaen https://www.lexile.com/, der kan bruges til både at bestemme teksters sværhed og elevers læsefærdighed, hvorved man kan finde de tekster, der passer til hver enkelt elev. Lexile-skalaen er den mest udbredte i USA, og halvdelen af de amerikanske elever kan få oplyst deres dygtighed på denne skala. Metametrics står også bag udviklingen af avancerede engelsksprogede it-baserede læsetræningsprogrammer, fx Engaging English https://www.engagingenglish.com/.

Vejen Kommune

Vejen og NordicMetrics har indledt et samarbejde om pædagogisk anvendelse af de nationale test. Der vil blive samarbejdet på forvaltnings niveau om, hvordan der kan udformes en policy med systematisk stratetisk anvendelse. I marts 2015 vil NordicMetrics gennemføre workshops for de pædagogiske ansvarlige leder og læsevejlederne på kommunens skoler. Workshops vil gennemføres som en blanding af oplæg og drøftelse samt træning i, hvordan testresultater kan anvendes optimalt. Hertil kommer oplæg for kommunens lærere.

Vordingborg Kommune

Nordicmetrics har for Vordingborg kommune afholdt arrangementer for både læsekonsulenter og skoleledere med fokus på optimal anvendelse af de nationale test via Beregneren. Pt. drøftes det, hvordan Vordingborgs skoler bedst muligt kan realisere de muligheder, der er i at arbejde systematisk med de nationale test.

Andre kommuner 

Blandt de kommuner som NordicMetrics i øvrigt samarbejder med kan fremhæves Rudersdal, Herlev, Brøndby, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Billund og Vallensbæk.

Easysoftonic