Denne hjemmeside bruger cookies. Lær mere om cookies.
OK
Til toppen

Herlev Kommune

Herlev og NordicMetrics har indgået et samarbejde omkring pædagogisk anvendelse af de nationale test. På denne hjemmeside finder du downloads af programmerne og link til vejledningsmateriale til standard- og skole-hjem-udgaven af Beregneren.

De nationale test har siden januar 2015 givet tilbagemelding på elevernes faglige niveau ud fra bestemte faglige kriterier. Dette sker ved, at resultatvisningerne af de nationale test i læsning og matematik i tillæg til 5-trinsskalaen (Den såkaldte norm-skala: Klart over middel, over middel, middel, under middel og Klart under middel) indeholder kriteriebaserede tilbagemeldinger på en 6-trinsskala (Fremragende, Rigtigt god, God, Jævn, Mangelfuld & Ikke tiltrækkelig), som fortolkningsbidrag til oplysningerne om landsfordeling (percentilscorer). Kriterierne er fastlagt efter skøn af fagfolk i ministeriet. Disse kriteriegrænser fremgår i Beregneren. Som input i Beregneren bruges de normbaserede scorer. Baggrunden er, at Beregneren arbejder med percentil-scorer (1-100 skalaen), som kun fremgår af visningen af de normbaserede resultater på www.testogprøver.dk.

Beregneren er tilpasset den nye visning af de normbaserede resultater i DNT.
(Nyudviklede versioner fra april 2018):

Vejledningsmateriale til brug af beregneren finder du her.

BEMÆRK: Brug Google Chrome som browser, når du anvender beregneren – andre browsere (fx explorer) kan give problemer.

Easysoftonic