Denne hjemmeside bruger cookies. Lær mere om cookies.
OK
Til toppen

NordicMetrics

Vi arbejder for

NordicMetrics arbejder for at forbedre kommuners, skolers og læreres grundlag for den pædagogiske indsats og for at give eleverne adgang til inspirerende læringsmaterialer hvor træning kombineres med konstruktivt feedback.

Vi arbejder med inspiration fra den nordiske uddannelseskultur kombineret med amerikanske metoder til måling og feedback på et videnskabeligt grundlag.

Vi arbejder mest med analyser, måling af og træning i læsning og fremmedsprog, men arbejder også med andre fagområder og felter (fx det naturvidenskablige område, måling af trivsel, selvtillid og motivation og andre personlige egenskaber, QA på test og anden psykometrisk validering).

Vores vision er at tilføre den nordiske uddannelsesmodel et videnskabeligt løft, der kan give både elever og lærere en enestående indsigt i elevernes faglige niveau og deres potentiale for vækst, så den enkelte elev kan sine mål på hvert trin i udviklingen.

Nyheder

10.03.2021: BROBYGGEREN – NY UDGAVE AF BEREGNEREN: De Nationale Test er forbedret på en række områder, men Beregneren kan ikke længere anvendes efter d. 25. februar 2021. For at kunne bruge testene til måling af progression (som med Beregneren), skal der foretages helt nye statistiske opgørelser (ækvivaleringer) af de nye skalaers indbyrdes sammenhæng. NordicMetrics har taget kontakt med en række samarbejdskommuner om at arbejde sammen herom. Målet er at få retableret sammenhængen mellem skalaer så DNT igen kan bruges til den form for pædagogisk anvendelse som beregneren gav mulighed for. Det nye redskab kaldes for Brobyggeren, for ideen hermed er at kunne bygge bro mellem skalaer.
Læs mere om projektet i notat om DNT ver. 2.0 og brobyggeren (april 2021)

29.01.2019: NYE VEJLEDNINGSMATERIALER TIL BEREGNEREN:  Der er udviklet helt nye vejledningsmaterialer til Beregneren og de nyeste visninger af resultater i DNT. De nationale test kan nu anvendes formativt som et fast element i skolernes evaluerings-årshjul. Dette gøres mest systematisk ved at gennemføre nationale test i starten af marts for alle elever fra indskolingen til 9. klasse i både matematik og læsning. Dette er blevet muligt efter at den seneste udviklede nationale test (testen til 8. klasse, matematik) er fuldt indfaset. Nu er også beregneren tilpasset og kvalitetssikret med henblik på at understøtte en sådan evalueringsstrategi. I de nyeste udgaver af beregneren kan man anvende obligatoriske og frivillige testresultater helt ligeværdigt. Og for at understøtte denne anvendelse er helt nye vejledningsmaterier udviklet og lagt på  hjemmesiden.

03.04.2018: NYE UDGAVE AF BEREGNEREN: Ministeriet har lanceret en test til matematik i 8 klasse. NordicMetrics har i samarbejde med Københavns og Aarhus kommune udviklet en udgave af matematikberegneren, der er forberedt for at inkludere Mat8-testen. Samtidigt er der, til brug for dialog med hjem og elever, udviklet nye skole-hjemudgaver til læsning og matematik, der kan arbejde med grafisk visning af op til 5 resultater fra både obligatoriske og frivillige test. De nye udgaver af beregnerene lanceres i den kommende tid til samarbejdskommunerne.

6.12.2017: NY UDGAVE AF BEREGNEREN. Beregneren er tilpasset den nye visning af de normbaserede resultater i DNT, således at de umiddelbart kan benyttes i Beregneren. 

28.04.2017: Som varslet har ministeriet omlagt designet på DNT på en måde, så de vil kunne anvendes i en ny udgave af beregneren. Dette kræver imidlertid en omlægning af beregnerens måde at læse data på. Dette vil blive søgt implementeret i løbet af den næste måned, og en ny udgave af beregneren vil være tilgængelig på hjemmesiden i juni måned. Løsningen som indebærer indsætning af url’en vil fortsat kunne anvendes indtil den nye løsning er implementeret.

24.03.2017: Til brug for de kommuner og skoler der anvender Beregneren, har ministeriet – som en midlertidig løsning – tilgængeliggjort en udgave af “Elevresultater – klasser” i de nationale test, der passer med Beregneren. Løsningen er beskrevet på de undersider Beregneren downloades fra af de enkelte skoler/kommuner. Ministeriet har desuden varslet, at der om en måned (ca. den 28 april) kommer en mere varig løsning. 

18.03.2017: Ministeriet har omlagt visningen af de normbaserede resultater i DNT, således at de ikke kan benyttes i den hidtidige udgave af beregneren. Der arbejdes på en løsning. I mellemtiden er der lavet en midlertidig løsning, som dog kræver, at man har ”Institutionsledelse”-adgang til DNT – læs mere her

06.12.2016: Ministeriet åbner for en mere fremadrettet og fleksibel anvendelse af de såkaldte ”frivillige test”, så de kan anvendes mere struktureret og formativt i arbejdet med progression – læs mere her.

01.05.2016: NordicMetrics har aftalt samarbejde med 4K (Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk og Rudersdal Kommuner) og Aarhus kommune (19 århusianske skoler) om brug af Beregneren og pædagogisk anvendelse af de nationale test. Vi stiller værktøjer til rådighed for kommunernes lærere, der kan omsætte elevernes testresultater fra de nationale test til en progressionsudvikling. Læreren gives dermed et brugbart input til sin tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde med afsæt i de nationale tests. 

Link til video om Beregneren findes her.

Vi har indgået samarbejdsaftale med Kbh+Aarhus om projektet Udvikling i Livsfærdigheder (UiL) – et redskab til at følge elevernes non-kognitive udvikling (fx motivation, samarbejdsevne og selvtillid). Når UiL-redskabet er færdigudviklet har læreren mulighed for løbende at undersøge, hvordan elevens personlige færdigheder udvikler sig over tid. 

Link til video om UiL findes her.

 

Easysoftonic