Denne hjemmeside bruger cookies. Lær mere om cookies.
OK
Til toppen

Demonstration, Afprøvning af Beregneren i 2018

NordicMetrics  samarbejder med en række af landets kommuner om brug af Beregneren og pædagogisk anvendelse af de nationale test. Denne hjemmeside er til brug for demonstration af Beregneren for fremtidige samarbejdsskoler og -kommuner, som herigennem får mulighed for at afprøve Beregneren på egne elever.

De nationale test har siden januar 2015 givet tilbagemelding på elevernes faglige niveau ud fra bestemte faglige kriterier. Dette sker ved, at resultatvisningerne af de nationale test i læsning og matematik i tillæg til 5-trinsskalaen (Den såkaldte norm-skala: Klart over middel, over middel, middel, under middel og Klart under middel) indeholder kriteriebaserede tilbagemeldinger på en 6-trinsskala (Fremragende, Rigtigt god, God, Jævn, Mangelfuld & Ikke tiltrækkelig), som fortolkningsbidrag til oplysningerne om landsfordeling (percentilscorer). Kriterierne er fastlagt efter skøn af fagfolk i ministeriet. Disse kriteriegrænser fremgår i Beregneren. Som input i Beregneren bruges de normbaserede scorer. Baggrunden er, at Beregneren arbejder med percentil-scorer (1-100 skalaen), som kun fremgår af visningen af de normbaserede resultater på www.testogprøver.dk.

På denne hjemmeside finder du udgaverne af Beregneren til brug for nationale læse – og matematiktest, samt link til vejledningsmateriale (vejledningsmaterialet er under løbende opdatering).

Beregneren er tilpasset visning af de normbaserede resultater i DNT, således at de kan benyttes i Beregneren (BEMÆRK: Matematikberegneren er revideret, så 8. kl.-testen kan inkluderes i den nye version. I den tidligere udgave hvor kun 3. og 6. kl.-testene kan anvendes, er der demonstreret en skole-hjem-funktion)

Downloads:

Brug Google Chrome – det kan give problemer at anvende andre browsere (Især MAC’s er følsomme). Specielt ved skoleudgaven: Bemærk at teksten i resultater i det nye layout i testsystemet er hvid (svært at se). Det kan man forebygge ved at vælge ”Benyt samme formatering som destination” hvorved datoen også kommer korrekt ind .

Videovejledning til Skoleudgaven. (er ikke opdateret)

Vejledningsmateriale til brug af beregneren finder du her.

Easysoftonic