Denne hjemmeside bruger cookies. Lær mere om cookies.
OK
Til toppen

Beregneren

Beregner af progression til folkeskoler

NordicMetrics har udviklet en “beregner” af progression til de nationale test (DNT), så lærere og ledere på folkeskoler kan følge udviklingen i læsning og matematik på tværs af klassetrin for klassen og den enkelte elev. Beregneren kan opgøre den udvikling, der sker mellem nationale test i læsning og matematik. Se omtale i Folkeskolen.dk.

Ved hjælp af elevers besvarelser af ca. 5.000 nationale test, har det været muligt at omsætte testenes scorer i faget/profilområderne til samme skala og således ækvivalere rasch-skalaerne i henholdsvist de 4 læsetests og de 3 matematiktests til én fælles skala for hvert profilområde inden for hvert fag. Til arbejdet er med gået elevsvar fra en række kommuner, men hovedbidraget er kommet fra Københavns kommune. Det er vigtigt at understrege at det er testene der er undersøgt og beregneren fungerer lige godt i alle kommuner. De nye skalaer er inspireret af den amerikanske Lexile-skala. Skalaerne går normalt fra 0 til 1.700 point.

Du kan finde mere information om beregneren og historien bag via nedenstående links.

En side, der kort fortæller om Beregneren

Video om Rådmandsgade skoles foreløbige erfaringer med Beregneren

Selvom DNT har været i brug danske skoler siden 2010, er DNT stadig en form for måling, der ikke har foldet sit fulde potentiale ud i  en dansk kontekst. Det kan måske overraske, at mange lærere/ledere/skoler endnu ikke anvender dem, så man får det optimale udbytte af dem. Men det beror nok på, dels at DNT er kulturfremmede i en dansk kontekst og dels at der ikke har være nogen systematisk instruktion i anvendelsen i det store flertal af danske kommuner/skoler. Det første krav der skal opfyldes for at kunne arbejde systematisk med testene, er at testen leverer gode og solide målinger.

Til brug for de skoler og kommuner vi samarbejder med er her en vejledning til gennemførelse af de nationale test i læsning og matematik med forklaring på hvordan man som ansvarlig for testens gennemførelse optimerer validiteten og reliabiliteten af målingen.

Vejledning til gennemførelse af nationale test

Skriftlige vejledninger til Beregneren

Der findes tre forskellige udgaver af beregneren: Standardudgaven, Skole-hjem-udgaven og Skoleudgaven.

Standard- og skole-hjem-udgaven er udviklet til brug for lærere. De er beregnet for opgørelse af progression for elever i én klasse og der er en Beregner til hvert af fagene. Skoleudgaven er målrettet vejledere og ledere og rettet mod at opgøre en hel skoles progression i begge fag. På tværs af klasser og profilområder er progressionen i læsning gennemsnitligt omkring 100 point om året og i matematik omkring 80. Progressionen vil normalt være størst for de yngre og de lavest præsterende elever.

Vejledningerne på denne side er beregnet for pædagogisk anvendelse og er skrevet for lærere. Med den seneste generation af beregneren er funktionaliteten for matematik og læsning næsten ens, og således er vejledningerne fælles for de to fag.

For at anskueliggøre hvordan man rent teknisk får indsat testresultater i Beregneren, har vi fremstillet videovejledninger som kan findes her: Videovejledninger til Beregneren

På nedenstående links kan du finde mere information og hjælp til at komme i gang med at bruge Beregneren og DNT til pædagogiske formål:

(Der er ikke lavet en skriftlig vejledning til Skoleudgaven)

BEMÆRK – Brug Google Chrome til Testogprøver.dk. Ellers vil især MAC-computere give problemer i skole- og skole-hjemudgaverne (MAC håndterer datooplysninger anderledes end Windows-PC’er).

I skole- og skole-hjemudgaverne: Bemærk at teksten i resultater i ministeriets nye layout i testsystemet er hvid (svært at se). Det kan man forebygge ved at kopiere med ”Benyt samme formattering som destinationen“. Herved kommer datoen også korrekt ind i MAC-pc’ere.

Easysoftonic