Denne hjemmeside bruger cookies. Lær mere om cookies.
OK
Til toppen

4K

4K (nu 3K) og NordicMetrics har indgået et samarbejde om brug af Beregneren og pædagogisk anvendelse af de nationale test.

De nationale test har siden januar 2015 givet tilbagemelding på elevernes faglige niveau ud fra bestemte faglige kriterier. Dette sker ved, at resultatvisningerne af de nationale test i læsning og matematik i tillæg til 5-trinsskalaen (Den såkaldte norm-skala: Klart over middel, over middel, middel, under middel og Klart under middel) indeholder kriteriebaserede tilbagemeldinger på en 6-trinsskala (Fremragende, Rigtigt god, God, Jævn, Mangelfuld & Ikke tiltrækkelig), som fortolkningsbidrag til oplysningerne om landsfordeling (percentilscorer). Kriterierne er fastlagt efter skøn af fagfolk i ministeriet. Disse kriteriegrænser fremgår i Beregneren. Som input i Beregneren bruges de normbaserede scorer. Baggrunden er, at Beregneren arbejder med percentil-scorer (1-100 skalaen), som kun fremgår af visningen af de normbaserede resultater på www.testogprøver.dk.

På denne hjemmeside finder du udgaverne af Beregneren til brug for nationale læse – og matematiktest, samt link til vejledningsmateriale (vejledningsmaterialet er under løbende opdatering).

Vejledningsmateriale i øvrigt til brug af beregneren finder du her.

Beregneren er tilpasset ministeriets visning af de normbaserede resultater i DNT (Nyudviklede versioner fra april 2018):

BEMÆRK – Brug Google Crome til Testogprøver.dk. Ellers vil især MAC-computere give problemer i skole- og skole-hjemudgaverne (MAC håndterer datooplysninger anderledes end Windows-PC’er).

I skole- og skole-hjemudgaverne: Bemærk at teksten i resultater i ministeriets nye layout i testsystemet er hvid (svært at se). Det kan man forebygge ved at kopiere med ”Benyt samme formattering som destinationen“. Herved kommer datoen også korrekt ind i MAC-pc’er.

Videovejledning til Skoleudgaven. (til tidligere udgave, ikke opdateret)

Easysoftonic